Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

comunicate
 
Comisia Paritara incepe sa functioneze   |  02-03-2014

La data de 28.02.2014, a fost convocată Comisia Paritară în vederea exercitării atribuțiilor prevăzute art. 13, alin. 1 lit. f din H.G. 833/2007 „13 (1) Comisia paritară este consultată în situaţiile prevăzute la art. 74 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată. În acest sens, comisia paritară are următoarele atribuţii principale: f) întocmeşte rapoarte trimestriale cu privire la respectarea acordurilor încheiate în condiţiile legii, pe care le comunică conducerii autorităţii sau instituţiei publice, precum şi conducerii sindicatelor reprezentative ale funcţionarilor publici sau reprezentanţilor funcţionarilor publici;”

Solicitarea a venit ca urmare a faptului că, la data de 12.09.2013 Federația Sindicatelor Democratice a Polițiștilor „A.I. Cuza” a prezentat mai multe încălcări punctuale și a solicitat întocmirea unui raport care să cuprindă aceste încălcări și care să fie înaintat ministrului.

După 5 luni, timp în care Comisia Paritară nu a mai fost întrunită de președintele acesteia, am uzat de dreptul prevăzut de H.G. 833/2007 și am readus în discuție faptul că au trecut 9 luni de zile fără a se respecta obligația de a se întocmi un raport trimestrial cu privire la modul în care Acordul colectiv privind raporturile de serviciu este respectat.

Astfel, după întâlnirea de azi, a fost făcut un pas important deoarece s-a decis de către membrii Comisie Paritare să fie întocmită o Notificare către toate inspectoratele de poliție, care să cuprindă încălcările constatate până în prezent.

Vă încurajăm să ne susțineți și să ne sesizați de fiecare dată când veți constata că prevederile Acordului colectiv privind raporturile de serviciu sunt încălcate, pentru ca reprezentantul nostru în Comisia paritară să poată lua atitudine în vederea îndreptării acestor „greșeli manageriale”.

Alăturat atașăm adresele F.S.D.P.R. trimise către președintele Comisie Paritare.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL


Către: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Comisia Paritară
In atenţia: D-lui cms. șef Valentin MINOIU, Președinte

În temeiul prevederilor 16 alin. 1 lit. c din H.G. 833/2007, solicităm întrunirea Comisiei Paritare în scopul analizării modului în care sunt respectate prevederile Acordului colectiv privind raporturile de serviciu și pentru redactarea raportului de analiză, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit. f din H.G. 833/2007.
Precizăm că de la data semnării Acordului colectiv privind raporturile de serviciu au trecut 9 luni de zile, timp în care nu au fost îndeplinite punctual activitățile prevăzute de H.G. 833/2007 în sarcina membrilor Comisiei Paritare.

Cu stimă,
Iulian SURUGIU
Preşedinte
F. S. D. P. R. ,,A.I. CUZA’’


Către: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Comisia Paritară
In atenţia: D-lui cms. șef Valentin MINOIU, Președinte

 

Ca urmare a întrunirii Comisiei Paritare, la data de 12.09.2013, vă pun la dispoziție copii după înscrisurile despre care am făcut vorbire, referitoare la încălcarea prevederilor Acordului colectiv privind raporturile, la nivelul mai multor unități de poliție, subordonate Ministerului Afacerilor Interne.

Pentru exemplificarea obiectivă a acestora, vă detaliem fiecare situație:

- prin adresa nr. 5150/29.05.2013 am sesizat I.G.P.R. despre faptul că programul de lucru al polițiștilor de la două secții de poliție din cadrul Pol. Mun. Galați a fost modificat de la schimburi de 12 ore în schimburi de 8 ore fără să fie consultate organizațiile sindicale reprezentantive, contrar prevederilor art. 3 alin. 2 din Ordinul M.A.I. 577/2008 și ale art. 24 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;
- I.P.J. Galați a refuzat să-l despăgubească pe agentul principal de poliție Iosif George, agent de siguranță publică în cadrul Secției 1 Poliție, care, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu, în timpul unei intervenții, a fost ultragiat de o persoană, iar în urma loviturilor primite i-a fost distrus și telefonul mobil, care necesită reparații de aproximativ 1300 lei, conform devizului de reparații depus de polițist ca document justificativ pentru solicitarea făcută. Prin aceasta au fost încălcate prevederile art. 22 alin. 4 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;
- prin adresa 5199/ 10.06.2013 am sesizat I.P.J. Maramureş despre faptul că poliţiştii din cadrul Serviciului Acţiuni Speciale sunt planificaţi în serviciu cu încălcarea prevederilor art. 25 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu, prin aceea că nu li se asigură timpul de refacere a capacităţii de muncă, sunt planificaţi în serviciu câte 16 ore, nu se emite dispoziţie scrisă pentru orele suplimentare efectuate şi nu le sunt compensate cu timp liber corespunzător.
- prin adresa 5205/ 12.06.2013 am sesizat I.P.J. Satu Mare despre faptul că poliţiştii din cadrul Poliţiei Orăşeneşti Tăşnad, efectuează ore suplimentare fără a fi emisă dispoziţie scrisă în acest sens, sunt delegaţi în afara locului lor de muncă fără a exista acte administrative conform Ordinului M.A.I. 298/201, nu beneficiază de timpul de refacere a capacităţii de muncă între două zile de muncă, nu li se acordă două repausuri săptămânale, nu li se acordă zilele de repaus în zile consecutive iar planificarea nu este întocmită pe o perioadă de 30 de zile şi nici nu este adusă la cunoştinţa poliţiştilor pe bază de semnătură. Astfel fiind încălcate prevederile art. 25 şi art. 26 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;
- la I.P.J. Sălaj, conducătorul unităţii nu a luat măsurile necesare pentru a încheia un contract de servicii cu un avocat sau mai mulţi avocaţi pentru asigurarea asistenţei juridice. Astfel, agentul şef principal de poliţie Sârcă Constantin, deşi a îndeplinit condiţiile stabilite de Ordinul M.A.I. 9/2009, comisia constituită la nivelul I.P.J. Sălaj a refuzat acordarea sprijinului deoarece nu are prevăzute fonduri în buget. Prin lipsa de interes manifestată de conducerea I.P.J. Sălaj, sunt încălcate prevederile art. 22 alin. 2 şi 3 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu; De menţionat este faptul că, I.G.P.R. nu a luat nicio măsură împotriva I.P.J. Sălaj motivând necesitatea unui punct de vedere de la Direcţia Juridică care să stabilească dacă este obligatorie respectarea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu sau nu;
- prin adresa 5496/ 23.07.2013 am sesizat I.G.P.R. cu privire la refuzul I.P.J. Satu Mare de a respecta prevederile legale referitoare la acordarea concediului de studii. În fapt, organizaţia noastră a sesizat conducerea I.P.J. Satu Mare despre modul nelegal prin care condiţionează poliţiştii, să solicite concediu de studii numai în perioada sesiunii de examene, obligându-i totodată să facă dovada datelor examenelor, prin adeverinţe de la facultate. Prin această practică se încalcă prevederile art. 26 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;
- prin adresa 5500/24.07.2013 am sesizat I.G.P.R. cu privire la încălcarea prevederilor Ordinului M.A.I. 577/2008 şi ale Acordului colectiv privind raporturile de serviciu în cazul poliţiştilor din ţară, delegaţi să-şi desfăşoare activitatea în cadrul poliţiilor staţiunilor de pe litoral, prin aceea că nu beneficiau de zilele de repaus săptămânal, în zile consecutive iar zilele de repaus săptămânal nu le erau acordate în zile consecutive, încălcându-se atât prevederile Ordinului M.A.I. 577/2008 cât şi ale art. 25 alin. 5 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu. Mai mult, din primul răspuns primit de la Direcţia de Ordine Publică, şeful acestei direcţiii admite că nu au fost respectate aceste prevederi fără însă a lua măsuri împotriva celor vinovaţi iar prin modul de redactare instigă la nerespectarea Ordinului M.A.I. 577/2008 şi Acordului colectiv privind raporturile de serviciu;
- prin adresa nr. 5631 din 30.08.2013 am sesizat I.G.P.R. cu privire la faptul că, în cadrul Biroului Judeţean Transporturi Feroviare Buzău, poliţiştii efectuează ore suplimentare fără a exista o dispoziţie scrisă, nu li se compensează cu timp liber corespunzător aceste ore lucrate peste norma lunară, nu li se acordă 16 ore timp de repaus între două zile de muncă, nu intră în serviciu la orele stabilite prin dispoziţia şefului unităţii sau regulamente interne iar planificarea în serviciu nu este întocmită pe o perioadă de 30 de zile şi nici nu este adusă la cunoştinţa poliţiştilor, pe bază de semnătură. Prin aceasta se încalcă prevederile art. 24, art. 25 şi art. 26 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;
- prin adresa nr. 5653 din 12.09.2013 am sesizat I.G.P.R. cu privire la faptul că, în cadrul Biroului Rutier Satu Mare, I.P.J. Satu Mare, poliţiştii efectuează ore suplimentare fără a exista o dispoziţie scrisă, nu li se acordă 16 ore timp de repaus între două zile de muncă, nu li s-a acordat două repausuri săptămânale, de sâmbătă și duminică, în zile consecutive iar zilele de repaus săptămânal nu le sunt acordate în zile consecutive. Prin aceasta se încalcă prevederile art. 25 şi art. 26 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;
- prin adresa nr. 5664 din 12.09.2013 am sesizat I.G.P.R. cu privire la faptul că, în cadrul Secţiei 3 Poliţie Săbăoani, I.P.J. Neamţ, poliţiştii efectuează ore supliementare fără a exista dispoziţii scrise, nu li se compensează timpul astfel lucrat, nu li se acordă 16 ore timp de repaus între două zile de muncă, nu li se acordă două repausuri săptămânale, de sâmbătă și duminică, în zile consecutive, zilele de repaus săptămânal nu le sunt acordate în zile consecutive, poliţiştii care se află în concedii de odihnă sau în incapacitate temporară de muncă nu li se acordă zilele libere de drept în funcţie de numărul de zile lucrătoare din aceea lună iar orele efectuate în intervalul 22:00-06:00 nu sunt considerate muncă de noapte şi implicit acestora nu li se aplică un spor de 25% la salariu. Prin aceasta se încalcă prevederile art. 24, art. 25 şi art. 26 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu;

Mai mult, pontajele cu prezenţa la program a poliţiştilor, pe care şefii acestora o întocmesc şi în baza căreia aceştia sunt remuneraţi, nu corespunde cu timpul efectiv lucrat de poliţişti astfel că acestora le sunt create prejudicii, atât prin neplata unor drepturi financiare cât şi prin neacordarea timpului liber corespunzător.

În afara acestor aspecte punctuale, vă reiterez atitudinea sfidătoare pe care lucrătorii din cadrul Direcţiei Juridice din I.G.P.R. o manifestă faţă de obligativitatea şi importanţa respectării Acordul colectiv privind raporturile de serviciu. În cazul sesizării cu privire la polițiștii delegați să-și desfășoare activitatea pe litoral, prin răspunsul formulat de directorul Direcției de Ordine Publică, se instiga la nerespectarea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu invocând „situația operativă”. Ulterior, când au fost efectuate verificări de către Direcția Control Intern, pentru a-i exonera pe toți cei vinovați de nerespectarea Ordinului M.A.I. 577/2008 și a Acordului colectiv privind raporturile de serviciu, a fost invocat un punct de vedere emis de Direcția Juridică în care se opinează că prevederilor Acordului reprezintă o „obligație de mijloace și nu o obligație de rezultat”. Există iminentul pericol, ca o astfel de interpretare tembelistă vis a vis de respectarea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu, să fie asumată de cadre cu funcții de conducere și să fie folosită împotriva polițiștilor.
De asemenea, Direcția Juridică perseverează în emiterea de opinii contrare prevederilor Acordului colectiv privind raporturile de serviciu, astfel că „specialiștii” acestei direcții opinează că „sunt extrem de dificil de pus în aplicare” obligațiile stipulate de art. 22 alin. 2 și 3 și implicit această obligație bine stabilită devine facultativă, așa cum este întreg Acordul colectiv privind raporturile de serviciu în opinia lor.

Având în vedere aspectele de mai sus, invederăm prevederile art. 52 alin. 2 din Acordul colectiv privind raporturile de serviciu „Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord colectiv atrage răspunderea părților semnatare, în condițiile legii” cât și ale art. 28 alin. 1 din H.G. 833/2007 „Executarea acordului colectiv este obligatorie pentru ambele părţi. Neîndeplinirea obligaţiilor asumate atrage răspunderea civilă şi, după caz, disciplinară, a părţilor care se fac vinovate deaceasta.” și solicităm ca prin raportul ce va fi întocmit în conformitate cu prevederile art. 13 alin. 1 lit. f din H.G. 833/2007 să fie amendate aceste „puncte de vedere” prin care autoritatea Comisiei Paritare cât și legalitatea Acordului colectiv privind raporturile de serviciu sunt subminate.

Cu stimă,
Ag. pr. Cosmin Andreica
Membru al Comisiei Paritare 
 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
orange Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
telekom Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.