Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
comunicate
 
Activitati sindicale la Directia Rutiera   |  05-03-2015

CătreSINDICATUL NAŢIONAL al AGENŢILOR DE POLIŢIE din ROMÂNIA

Urmare a sesizării dumneavoastră nr. 8418/2015 referitoare la o serie de aspecte de natură profesională cu care se confruntă membrii organizaţiei , vă comunicăm punctual următoarele:

1. În ceea ce priveşte  cercetarea sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă în situaţia autoaccidentării, menţionăm următoarele :

Potrivit prevederilor art. 75 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002

privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un eveniment rutier este considerat accident de circulaţie dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:

a)    s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un asemenea loc;

b) a  avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale ;

c)  în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare.

Analizând aceste prevederi legale, constatăm  că în defmiţia  legală a accidentului de circulaţie nu se face o distincţie  între persoana conducător auto şi alte persoane, pasageri ori alţi participanţi la trafic. Astfel că, şi în situaţia în care din primele verificări reiese că persoana rănită este conducătorul vehiculului implicat, evenimentul este înregistrat şi încadrat juridic ca accident de circulaţie, urmând a se efectua o cercetare pentru stabilirea adevărului.

Astfel, sub aspectul urmărilor producerii accidentului de circulaţie, se efectuează o cercetare a evenimentului care să lămurească dacă acesta a cauzat vătămarea integrităţii corporale sau sănătăţii uneia sau mai multor persoane, păgubirea patrimoniului unei persoane, precum şi existenţa raportului de cauzalitate între acţiunea sau inacţiunea conducătorului auto şi rezultatul produs.

Lămurirea sub toate aspectele a consecinţelor nerespectării normelor privind circuiaţia pe drumurile publice atât în legătură cu vătămarea corporală din culpă propriu-zisă, cât şi cu privire la alte urmări, este de natură să asigure cadrul necesar pentru soluţionarea temeinică şi legală a cauzei.

O primă măsură pentru clarificarea împrejurărilor de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului este cercetarea la faţa locului producerii accidentului.

Potrivit art. 97 alin. (2) din Codul de procedură penală, proba se obţine în procesul penal. Conform art. 192 alin. (1) din Codul de procedură penală, cercetarea la faţa locului se dispune de către organul de  urmărire penală atunci când este necesară constatarea directă în scopul determinării sau clarificării unor împrejurări de fapt ce prezintă importanţă pentru stabilirea adevărului, iar potrivit art. 195 alin. (1 ) din acelaşi act normativ, despre efectuarea acesteia se încheie un proces - verbal. Potrivit dispoziţiilor art. 198 alin. (2) din Codul de procedură penală, procesul - verbal sus - mentionat este mijloc de probă.

Din cele arătate mai sus, rezultă că, pentru a avea valoare probatorie, cercetarea la faţa locului trebuie să fie efectuată după începerea urmăririi penale cu privire la faptă.

Potrivit noilor prevederi penale, în această etapă a procesului penal nu există o acuzaţie certă cu privire la săvârşirea faptei şi o încadrare juridică pentru o anumită persoană, existând doar indicii cu privire la comiterea unei fapte penale .

Individualizarea  răspunderii  penale  începe  în momentul  în care din  datele şi probele existente în cauză rezultă indicii rezonabile că o anumită persoană a săvârşit fapta pentru care s-a început urmărirea penală, persoană care devine subiect principal al procesului penal (art. 33 alin. (1) din Codul de procedură penală). Această activitate se dispune de către procuror prin ordonanţă, care va cuprinde inclusiv încadrarea juridică a faptei pentru care este suspectat.

În ceea ce priveşte problema în ce măsură organul de urmărire penală poate dispune Începerea urmăririi penale cu privire la faptă, câtă vreme persoana vătămată în accident nu a formulat plângere prealabilă, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a opinat că analiza îndeplinirii condiţiei de procedibilitate constând în formularea plângerii prealabile de către persoana vătămată nu trebuie făcută imediat după producerea accidentului rutier în care aceasta a fost implicată.

Ca urmare, analiza privind existenţa plângerii nefiind făcută imediat după producerea accidentului, potrivit celor arătate mai sus, nici constatarea incidenţei dispoziţiilor art. 16 alin. (1) lit. e) din Codul de procedură penală în cauză nu este posibilă în acest moment.

În consecinţă, organele de urmărire penală sesizate cu privire la comiterea unui accident rutier soldat cu vătămarea corporală a unei persoane vor dispune începerea urmăririi penale pentru infracţiunea prevăzută de art. 196 alin. (2) din Codul penal şi vor proceda la efectuarea cercetării la fala locului şi a altor acte ce nu suferă amânare.

Menţionăm că procedura cercetării la faţa locului este  prevăzută  de  Ordinul comun M.A.I. şi P.Î.C.C.J  nr.18211754 /C/2009.

Referitor la prevederile Instrucţiunilor M.I. nr. 766/1998, opinăm că acestea au ca obiect gestionarea accidentelor rutiere, în funcţie de gravitatea acestora, fără o raportare directă la consecinţele penale ale faptelor cercetate şi fără o corelare imediată şi absolută cu norma penală. În acest sens precizăm faptul că modificările recente survenite în legislaţia penală referitoare la infracţiunea de vătămare corporală din culpă sunt de natură a elimina conceptul de accident rutier grav în sensul definit de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, concept ce urmează să fie defmit unitar la nivelul UE prin folosirea unor criterii de către personalul medical.

Din acest punct de vedere trebuie subliniat faptul că definirea accidentului grav prevăzută de Instrucţiunilor M.I. nr. 76611998 se încadrează în modul cel mai strict în cea identificată de OMS şi este de natură a releva situaţia statistică a unui accident într-o perioadă scurtă de timp raportată la momentul producerii acestuia, când nu există suficiente date medicale (fişe de observaţie clinică-extemare sau acte medico-legale), raportarea accidentului nefiind relevantă din punct de vedere al consecinţelor penale ale faptei (autovătămarea nu produce consecinţe penale pentru autor indiferent de gravitatea leziunilor. dar statistic accidentul rutier este înregistrat ca unul grav).

TI.  Referitor  la  existenţa  unor  norme  privind  obligaţia  întocmirii  raportului  de activitate la finalizarea serviciului, evaluarea activităţilor, stabilirea unor standarde de evaluare precum şi stabilirea atribuţiilor defalcat pentru ofiţeri şi agenţi vă informăm că aspectele semnalate au fost reglementate prin Dispoziţia I.G.P.R. nr.35/2008. Solicitarea dvs. de formulare a unui model de raport unic privind activitatea zilnică urmează a fi evaluată în perioada imediat următoare, în situaţia în care se doreşte stabilirea unei noi concepţii de acţiune a poliţiei rutiere.

Subliniem faptul că evaluarea personalului din subordine este atributul exclusiv al şefului nemijlocit în conformitate cu reglementările specifice în materia resurselor umane, stabilirea indicatorilor de evaluare fiind în strictă corelare cu atribuţiile specifice ale postului ocupat.

ITI. În ceea ce priveşte dotarea cu echipament de protecţie a poliţiştilor care desfăşoară activităţi de poliţie rutieră (din cadrul structurilor de poliţie rutieră, ordine publică sau poliţie transporturi) precizăm faptul că Direcţia Rutieră nu are atribuţii privind achiziţionarea sau distribuirea acestui gen de echipamente . Asigurarea protecţiei în munca desfăşurată este obligaţia fiecărui şef al locului de muncă (şefi de formaţiuni, birouri, servicii, şefi ai structurilor poliţiei pe palierele unde sunt desfăşurate astfel de activităţi) achiziţionarea efectivă fiind atributul structurilor de profil (logistică şi fmanciar) la dispoziţia ordonatorului de credite. Totuşi, atunci când au fost semnalate probleme în dotarea cu astfel de echipamente, Direcţia Rutieră a făcut demersurile necesare în vederea urgentării alocării sau suplimentării fondurilor financiare pentru acest segment de act1v1tate (spre exemplu achiziţionarea a 150  echipamente reflectorizante la I.P.J. Cluj în luna decembrie 2014). Subliniem însă necesitatea respectării tuturor sarcinilor de serviciu de către structurile care au atribuţii în diferite domenii, Direcţia Rutieră nefiind panaceul universal  pentru  rezolvarea  tuturor problemelor  întâlnite în activitatea poliţiştilor.

În scopul fumizării datelor privind situaţia dotării cu echipament de protecţie al poliţiştilor rutieri, vă informăm că solicitarea dvs. a fost transmisă direcţiei de profil din cadruli.G.P.R.

IV. Repartizarea lucrătorilor pentru desfăşurarea activităţii la schimbul III, este o activitate de organizare a serviciului fiind atributul exclusiv al şefului structurii, acesta trebuind să analizeze problemele operative specifice precum şi personalul alocat în acest scop (dacă la nivelul structurii sunt două funcţii nu vedem cum pot fi planificaţi cei doi să lucreze pe trei schimburi şi să le acopere pe toate). Pentru suplimentarea efectivelor la schimbul II şi III, Direcţia Rutieră a transmis Nota de Fundamentare înregistrată cu nr. 100153/24.07.2014 conducerii LG.P.R., în care, printre altele, a fost propusă reevaluarea la nivelul inspectoratelor judeţene a modului de desfăşurare a activităţii pe schimburi în sensul suplimentării efectivelor alocate pentru schimbul II şi III.

Referitor la solicitarea dvs. finală de analiză şi stabilire a unor criterii pentru o dimensionare corectă a birourilor /serviciilor rutiere raportat la criteriile indicate vă informăm că, în perioada următoare, la nivelul Direcţiei Rutiere, vom proceda la identificarea unor criterii unitare de organizare a structurilor rutiere, număr de funcţii, specializare astfel încât să se asigure creşterea rolului operativ al acestei structuri şi al eficienţei activităţilor de prevenire. În acest context, ne manifestăm deschiderea pentru identificarea unor soluţii optime de evaluare obiectivă a activităţii fiecărui lucrător în parte, fapt pentru care vă sugerăm să ne sprijiniţi prin efectuarea unui sondaj la nivelul membrilor dvs, în vederea stabilirii celei mai bune formule de raport unic de activitate.

În speranţa că specialiştii Direcţiei Rutiere au lămurit aspectele semnalate şi a unei bune colaborări în spiritul soluţionării problemelor de natură profesională, vă asigurăm de întreaga noastră disponibilitate.

Cu stimă, 
 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
orange Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.