Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
comunicate
 
Politia Locala si-a recunoscut rolul in societate   |  27-07-2015

În urma mai multor sesizări primite din partea membrilor de sindicat care reclamă că le este pusă în pericol integritatea corporală ca urmare a executării serviciului de patrulare alături de polițiștii locali, suntem nevoiți să reluăm acest subiect.

De-a lungul celor, aproximativ 4 ani de „experiență” alături de polițiștii locali care erau incluși în dispozitivele de ordine publică, am constatat o serie de disfuncționalități și nereguli privind competența pe care o au, sau mai bine spus, pe care nu o au polițiștii locali, dar și lipsa de pregătire profesională și fizică. Este vorba despre o serie de situații în care polițiștii locali sunt de „decor” când vine vorba despre intervenții. In acest context amintim activitatile de culegere de informații, pătrunderea pe proprietatea privată sau intervențiile la scandalurile în familie, acestea fiind numai câteva exemple pe care, de-a lungul timpului, le-am sesizat atât I.G.P.R.-ul cât și M.A.I.-ul demonstrând astfel lipsa eficienței unui astfel de format. Sigur, au existat situații și mai grave, în care polițistul din patrula mixtă a fost ultragiat iar polițistul local a fost găsit…la sediul unității sale.

Din fericire, după luni de corespondență și zeci de sesizări, prin Ordinul M.A.I. 26/2015 s-au adus modificări semnificative în acest sens în Ordinul M.A.I. 60/2010.

Aceste modificări stabilesc la art. 10¹ alin. 2 „Patrula se constituie din cel puțin 2 polițiști desemnați din rândul celor care își desfășoară activitatea în structuri ale Poliției Române cu  atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice.”.

Totodată, elementul de noutate îl constituie eliminarea oricărei interpretări privind posibilitatea includerii în patrulele mixte a polițistilor locali. În acest sens, se statuează că patrulele mixte pot fi formate, cu titlu de excepție, din jandarmi și polițiști de frontieră iar polițiștii locali pot fi angrenați doar într-o patrulă formată conform art. 10¹ alin. 2 „ În cazul în care pentru activitatea  de patrulare sunt disponibile efective ale Jandarmeriei Române și/sau ale Poliției de Frontieră

Române, acestea se utilizează de către polițistul prevăzut la alin. (1) pentru constituirea de patrule mixte formate din cel puțin un polițist și un jandarm sau un polițist și un polițist de frontieră.

Având în vedere cele de mai sus, îndemnăm polițiștii care sunt planificați în serviciu în patrule mixte doar cu polițiști locali, să refuze să intre în serviciu, pentru simplul motiv că se încalcă Ordinul M.A.I. 60/2010.

În final dorim să vă asigurăm că vom continua lupta pentru delimitarea clară a celor două instituții, cea a Poliției Române, respectiv cea a „Gardienilor publici”.

Alăturat vă punem la dispoziție modificările aduse prin Ordinul M.A.I. 26/2015.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

 

Organizarea şi executarea activităţilor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice – modificări (O.M.A.I. nr. 60/2010 modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

În M. Of. nr. 223 din 1 aprilie 2015, s-a publicat Ordinul Ministerului Afacerilor Interne (O.M.A.I.) nr. 26/2015 pentru modificarea și completarea O.M.A.I. nr. 60/2010 privind organizarea și executarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice (M. Of. nr. 148 din 8 martie 2010).

Ordinul a fost  emis în temeiul art. 7 alin. (5) din O.U.G. nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare.

 

Titlul Capitolului II al O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, titlul Cap. II era: „Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice în sistem integrat. Intervenția la evenimente”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, Cap. II se intitulează: „Organizarea, conducerea, coordonarea, executarea și evaluarea activităților de menținere a ordinii și siguranței publice în mod integrat. Intervenția la evenimente”.

 

Art. 2 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 2 prevedea faptul că organizarea activităților curente pentru menținerea ordinii și siguranței publice, în sistem integrat, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale, se realiza de către Poliția Română, conform Planului unic de ordine și siguranță publică

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 2 prevede: „Organizarea în mod integrat a activităților curente pentru menținerea ordinii și siguranței publice pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale se realizează de către Poliția Română, conform Planului unic de ordine și siguranță publică”.

 

Art. 6 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 6 alin. (1) prevedea faptul că dispozitivele de menținere a ordinii și siguranței publice pe raza localităților urbane și rurale se organiza de șefii de poliție municipală/orășenească, cu forțe proprii, iar în funcție de particularitățile elementelor situației operative, se solicitau forțe suplimentare de la jandarmerie și poliția de frontieră, care se utilizau pentru constituirea de patrule mixte.

Potrivit art. 6 alin. (2), când situația operativă o impunea se puteau constitui patrule de jandarmi, care acționau sub coordonarea poliției.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 6 prevede: „Dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice se organizează de șeful poliției municipale/orășenești/ secției de poliție cu forțe proprii, iar în funcție de particularitățile elementelor situației operative se solicită forțe suplimentare de la Jandarmeria Română și/sau Poliția de Frontieră Română, care se utilizează cu respectarea competențelor teritoriale ale acestora.

 

Art. O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 8 alin. (1) prevedea faptul că în vederea menținerii ordinii și siguranței publice și asigurării intervenției operative la evenimente, teritoriul localităților urbane se împărțea în sectoare de siguranță publică, în care se stabileau mai multe zone de patrulare.

Potrivit art. 8 alin. (2), la nivelul secțiilor de poliție din municipiul București, teritoriul se împărțea în zone de siguranță publică, în care se stabileau mai multe zone de patrulare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 8 prevede: „(1) În vederea menținerii ordinii și siguranței publice se stabilesc zone de siguranță publică, ce cuprind mai multe itinerare de patrulare.

(2)   Zona de siguranță publică poate include:

a) teritoriul de competență al unei poliții municipale/ orășenești/secții de poliție sau părți din acesta;

b) teritoriul de competență al unei poliții municipale/ orășenești/secții sau părți din acesta și teritoriul de competență al unor posturi de poliție comunală;

c) teritoriul de competență al unor posturi de poliție comunală.

(3) Zonele    de    siguranță    publică    se    stabilesc,    prin    dispoziție,    de    către    șeful    poliției municipale/orășenești/secției de poliție, ținând cont de:

a) configurația teritoriului;

b) populația și structura acesteia;

c) obiectivele economice și social-culturale;

d) zonele cu risc criminogen;

e) starea infracțională și contravențională;

f) resursele umane și logistice aflate la dispoziție, destinate pentru a fi utilizate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice”.

 

Art. 9O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 9 alin. (1) prevedea faptul că efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice, repartizate într-un sector/zonă de siguranță publică, desfășurau activități de patrulare pedestră și auto, pe itinerare stabilite în funcție de evoluția criminalității, și asigurau intervenția la evenimentele semnalate.

(2) În localitățile rurale cu infracționalitate ridicată sau stări conflictuale cu riscuri la adresa ordinii și siguranței publice, activitatea de menținere se realiza prin efectuarea de patrulări intra și/sau intercomunale, sub coordonarea șefilor structurilor de poliție pentru mediul rural din cadrul polițiilor municipale și orășenești, conform metodologiei.

(3) Pe traseele turistice din afara localităților urbane și rurale, menținerea ordinii și siguranței publice realiza prin patrule de jandarmi, stabilite împreună cu poliția pe baza planurilor de cooperare.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 9 prevede: „(1) Efectivele angrenate în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice, repartizate într-o zonă de siguranță publică, desfășoară activități de patrulare pe itinerare stabilite în funcție de evoluția criminalității.(2) Menținerea ordinii și siguranței publice de către poliția transporturi se realizează  prin patrularea  în trenurile de călători, precum și prin activități de patrulare pe itinerare stabilite în zona  de competență. Competențele șefilor unităților de poliție, prevăzute de prezentul ordin, se exercită în mod corespunzător de către șefii unităților de poliție transporturi.

(3) Pe traseele turistice din afara localităților, menținerea ordinii și siguranței publice se realizează prin patrule de jandarmi, conform Planului unic de ordine și siguranță publică”.

 

Art. 10 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 10 alin. (1) prevedea faptul că activitatea de patrulare era organizată pe următoarele principii:

a) patrulele pedestre acționau în zonele de patrulare cu situație operativă complexă, unde se concentrau un număr mare de persoane, unități comerciale, instituții publice etc. ori unde accesul cu mijloace auto era dificil, pentru asigurarea prevenției și intervenției;

b) patrulele auto desfășura activități specifice pe raza sectorului/zonei de siguranță publică, acoperind în special locurile unde frecvent se înregistrau infracțiuni stradale;

c) în zonele cunoscute cu stare infracțională ridicată (violență, trafic și consum stradal de droguri etc.) puteau fi folosite efective dotate cu câini de însoțire;

d) în zonele cu infracționalitate ridicată, intervenția la evenimente și activitatea de patrulare se realiza prin suplimentarea componenței patrulei sau a numărului de echipaje auto.

(2) La nivelul fiecărei structuri, în urma analizei de risc, se stabileau zonele în care în  mod obligatoriu se constituiau mai multe patrule de intervenție. Acestea se includeau în Planul unic de ordine și siguranță publică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 10 prevede: „(1) Activitatea de patrulare este organizată pe baza concluziilor rezultate din analizele tactice, fiind adaptată la particularitățile fiecărei zone de siguranță publică.

(2) Numărul schimburilor și intervalul orar al acestora se stabilesc în funcție de evoluția situației operative de către directorul general al Direcției Generale de Poliție a  Municipiului București/șefii inspectoratelor de poliție județene, cu informarea șefilor celorlalte structuri participante la activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice.

(3) Șefii structurilor Ministerului Afacerilor Interne implicate asigură prezența efectivelor proprii la sediul unității de poliție sau locația unde se realizează instruirea efectivelor și organizarea dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice.

 

Art. 10și 102  O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Noua reglementare

După art. 10, se introduc două noi articole: art. 101 și 102.

Potrivit noii reglementări, art. 101 prevede: „(1) Constituirea patrulelor se realizează de către polițistul anume desemnat de șeful poliției municipale/ orășenești/secției de poliție.

(2) Patrula se constituie din cel puțin 2 polițiști desemnați din rândul celor care își desfășoară activitatea în structuri ale Poliției Române cu atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice.

(3) În componența patrulei constituite potrivit alin. (2) pot fi incluși suplimentar:

a) polițiști din cadrul altor structuri de poliție decât cele cu atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice;

b) studenți sau elevi ai instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne pentru formarea ofițerilor/agenților de poliție, poliție de frontieră, respectiv a ofițerilor/subofițerilor de jandarmi.

(4) În situații justificate, patrula poate fi formată dintr-un polițist care își desfășoară activitatea în structuri cu atribuții principale de menținere a ordinii și siguranței publice și o persoană din cadrul structurilor prevăzute la alin. (3).

(5) În cazul în care pentru activitatea de patrulare sunt disponibile efective ale Jandarmeriei Române și/sau ale Poliției de Frontieră Române, acestea se utilizează de către polițistul prevăzut la alin. (1) pentru constituirea de patrule mixte formate din cel puțin un polițist și un jandarm sau un polițist și un polițist de frontieră.

(6) În raport cu efectivele avute la dispoziție sau cu situația operativă, polițistul prevăzut la alin. (1) poate constitui patrule formate din cel puțin 2 jandarmi sau 2 polițiști de frontieră, care vor acționa sub conducerea și controlul structurilor competente ale Poliției Române.

(7) Constituirea patrulelor se consemnează într-un registru privind dispozitivul de ordine și siguranță publică și patrulare”.

Potrivit noii reglementări, art. 102 prevede: „Efectivele Ministerului Afacerilor Interne repartizate în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice desfășoară activități de patrulare  pe itinerare stabilite înainte de intrarea în serviciu, având următoarele atribuții principale:

a)  acționează în zona de patrulare pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale;

b)  intervin la evenimentele semnalate;

c)   participă la prinderea și identificarea persoanelor suspecte de comiterea unor infracțiuni;

d)  execută activitățile stabilite prin planurile de acțiune;

e)   relaționează cu cetățenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică;

f)   acționează pentru depistarea persoanelor și bunurilor urmărite în temeiul legii;

g)  participă la executarea măsurilor stabilite în situații de urgență;

h)   întocmesc acte de constatare a infracțiunilor în condițiile art. 51, respectiv art. 293 alin. (3) din Codul de procedură penală;

i)   execută primele activități prevăzute de reglementările în vigoare, premergătoare cercetării la fața locului”.

 

Art. 11 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 11 alin. (1) prevede faptul că în cazul adunărilor publice amânate sau anulate, efectivele planificate în misiunile de asigurare a ordinii și siguranței publice se replanificau în patrule de jandarmi în cadrul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice, sub coordonarea structurii de poliție competente teritorial, sau se direcționau pentru intervenția la evenimente, în funcție de necesitățile reale ce reies din analiza situației operative.

Art. 11 alin. (2) dispunea faptul  că  în cazul unor situații urgente, neprevăzute, care implicau adoptarea măsurilor de restabilire a ordinii și siguranței publice, iar efectivele de jandarmi erau insuficiente, șeful unității de jandarmi competente teritorial putea dispune retragerea efectivelor proprii aflate în dispozitivele de patrulare pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cu informarea prealabilă a șefului unității de poliție similară.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 11 prevede: „(1) În cazul adunărilor publice amânate sau anulate, șeful unității de jandarmi comunică șefului unității de poliție competente teritorial efectivele disponibile pentru dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice.

(2)   La solicitarea șefului unității de poliție, efectivele prevăzute la alin. (1) se constituie în patrule în condițiile art. 101 și vor acționa sub conducerea și controlul structurii de poliție, în zonele stabilite de șeful acesteia.

(3)    În cazul unor situații urgente, neprevăzute, care implică adoptarea măsurilor de restabilire a ordinii și siguranței publice, atunci când efectivele de jandarmi sunt insuficiente, șeful unității de jandarmi competente teritorial poate dispune retragerea efectivelor proprii aflate în dispozitivele de patrulare pentru menținerea ordinii și siguranței publice, cu informarea prealabilă a șefului unității de poliție similare”.

 

Art. 12 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 12 alin. (1) prevedea faptul că prin dispoziția șefului poliției municipale/orășenești, în mediul urban și rural se puteau constitui zone speciale de siguranță publică, în care se instituie dispozitive suplimentare de ordine și siguranță publică, folosindu-se inclusiv personal de la alte formațiuni ale poliției – investigații criminale, detașamente de intervenție rapidă etc.

Art. 12 alin. (2) dispunea: Constituirea zonei speciale de siguranță publică are loc atunci când pe un spațiu restrâns se concentra un fenomen infracțional – violențe, trafic și consum de droguri, prostituție etc.

Art. 12 alin. (3) prevedea faptul că în momentul în care cauzele ce determinaseră constituirea zonei speciale    de    siguranță    publică    fuseseră    înlăturate,    măsurile    speciale    luate    încetau.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 12 prevede: „(1) Prin dispoziția directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/șefului inspectoratului de poliție județean se pot constitui zone speciale de siguranță publică.

(2) În zona specială de siguranță publică:

a) se instituie dispozitive suplimentare de ordine și siguranță publică ce vor intensifica activitățile de menținere a ordinii publice prevăzute la art. 102;

b) se alocă, după caz, resurse suplimentare din cadrul structurilor de investigații criminale, investigarea criminalității economico-financiare, combaterea criminalității organizate, arme, muniții și substanțe periculoase și altor structuri de poliție judiciară, structurilor  de  poliție rutieră, poliție transporturi, intervenție rapidă etc. pentru intensificarea activităților specifice de constatare a infracțiunilor ori altor fapte antisociale și identificarea persoanelor suspecte de comiterea acestora;

c) se derulează campanii de prevenire a criminalității prin structurile specializate ale Poliției Române;

d) se utilizează metode și mijloace polițienești prevăzute de Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, republicată, cu modificările ulterioare, necesare pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice și respectarea ordinii și liniștii publice;

e)  se solicită, după caz, structurilor administrației publice locale adoptarea măsurilor din competența acestora în scopul diminuării/eliminării cauzelor care au determinat instituirea zonei speciale de siguranță publică.

(3) Constituirea zonei speciale de siguranță publică are loc la inițiativa directorului general al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/șefului inspectoratului de poliție județean sau a șefilor unităților de poliție subordonate, atunci când pe un spațiu delimitat se concentrează un fenomen criminogen, precum și în situația în care există date cu privire la posibilitatea tulburării ordinii și siguranței publice.

(4)  Dispoziția privind constituirea zonelor speciale de siguranță publică cuprinde date referitoare la:

a)  cauzele care au generat necesitatea instituirii zonei speciale de siguranță publică;

b)  condițiile favorizatoare;

c)   scopul și obiectivele vizate;

d)  delimitarea în spațiu;

e)   perioada instituirii, care nu va depăși 30 de zile;

f)   forțele participante și activitățile ce urmează a fi desfășurate;

g)  modalitatea de evaluare a eficienței activităților desfășurate.

(5)    Dispoziția privind constituirea zonelor speciale de siguranță publică se comunică în scris șefilor structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne implicate.

(6)   Menținerea zonei speciale de siguranță publică se poate prelungi, succesiv, pentru perioade de maximum 30 de zile, în condițiile alin. (1).

(7)   Măsura de constituire a zonei speciale de siguranță publică încetează prin dispoziție emisă în condițiile alin. (1), atunci când au fost înlăturate sau diminuate semnificativ cauzele ce au determinat constituirea acesteia”.

 

Art. 13 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 13 prevedea faptul: Constituirea patrulelor mixte se realiza de către ofițerul anume desemnat din cadrul structurilor de ordine și siguranță publică pentru mediul urban/rural care consemna și completa registrul dispozitivului de ordine și siguranță publică și patrulare existent.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 13 se abrogă.

 

Art. 15 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 15 alin. (1) prevedea faptul că instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice avea ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică, informațiile deținute și zonele de patrulare.

Art. 15 alin. (2) dispunea faptul că activitatea de instruire/pregătire se realiza în cadrul programului efectiv de lucru, pe parcursul a maximum 15 minute.

Potrivit art. 15 alin. (3), programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică constituite în mediul urban și rural este de 8 ore/zi.

Art. 15 alin. (4) prevedea faptul că instruirea efectivelor angrenate în activități de menținere a ordinii și siguranței publice se efectua la sediul structurii de poliție sau în altă locație, în funcție de condițiile existente pe plan local, de către ofițeri desemnați de șefii structurilor de poliție, cu participarea reprezentanților jandarmeriei și poliției de frontieră.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 15 prevede: „(1) Instruirea premergătoare intrării în serviciu a efectivelor din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice are ca scop informarea acestora cu privire la evoluția situației operative, aspectele identificate din analiza tactică, informațiile deținute și zonele de patrulare.

(2) Activitatea de instruire/pregătire se realizează în cadrul programului efectiv de lucru.

(3) Programul de lucru al efectivelor din dispozitivele de ordine și siguranță publică se organizează potrivit legii.

(4) Instruirea efectivelor angrenate în activități de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează la sediul structurii de poliție sau în altă locație, în funcție de condițiile existente pe plan local, de către polițiști desemnați de șefii structurilor de poliție, cu participarea reprezentanților jandarmeriei și poliției de frontieră.

(5) În timpul activității de instruire, polițiștii desemnați verifică și starea fizică generală a efectivelor, ținuta, mijloacele individuale de intervenție din dotare, documentele necesare îndeplinirii sarcinilor de serviciu și stabilesc măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate”.

 

Art. 16 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 16 alin. (1) prevedea faptul că intervenția la evenimentele semnalate se realiza pe principiul „cea mai apropiată patrulă de locul evenimentului intervine”.

Art. 16 alin. (2) dispunea faptul că pentru fiecare eveniment la care s-a intervenit se întocmea, în mod obligatoriu, „Fișa intervenției la eveniment”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 16 prevede: „(1) Intervenția la evenimentele semnalate se realizează pe principiul «cea mai apropiată patrulă de locul evenimentului intervine», astfel:a) din oficiu;

b)  la solicitarea cetățenilor;

c) la solicitarea dispeceratului sau ofițerului de serviciu din cadrul Poliției Române.

(2)   Structurile Jandarmeriei Române sau ale Poliției de Frontieră Române sesizate cu privire la existența unei situații ce impune intervenția unei patrule din cadrul dispozitivului de ordine publică au obligația de a comunica despre aceasta dispeceratului sau ofițerului de serviciu din cadrul structurii teritoriale a Poliției Române, care va adopta măsurile necesare în vederea realizării intervenției.

(3) Pentru fiecare eveniment la care s-a intervenit se întocmește, în mod obligatoriu, «Fișa de intervenție la eveniment».

(4) Modelul «Fișei de intervenție la eveniment» se stabilește prin dispoziție a  inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române și se utilizează de toate structurile participante la menținerea ordinii publice.

(5) Înainte de a interveni la un eveniment atunci când se sesizează din oficiu sau este sesizat de cetățeni ori în cel mai scurt timp posibil, șeful patrulei comunică despre aceasta dispecerului sau ofițerului de serviciu din cadrul structurii teritoriale a Poliției Române.

(6) La finalizarea fiecărei intervenții la un eveniment, șeful patrulei informează dispecerul sau ofițerul de serviciu al poliției cu privire la măsurile luate ori modul de soluționare a cazului.

 

Art. 17 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 17 alin. (1) prevede faptul că la ieșirea din serviciu, membrii patrulelor de siguranță publică întocmeau un raport cu activitățile desfășurate, care, împreună cu „Fișa intervenției la eveniment”, se implementau la structura de poliție în Sistemul Național de Raportare a Incidentelor, denumit în continuare S.N.R.I.

(2) Datele consemnate stăteau la baza întocmirii analizelor tactice.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 17 prevede: „(1) La ieșirea din serviciu, membrii patrulelor de siguranță publică întocmesc un «Raport cu activitățile desfășurate», care, împreună cu «Fișa de intervenție la eveniment», se predă structurii de poliție în vederea implementării în Sistemul Național de Raportare a Incidentelor. O copie a acestor documente se predă de către membrii patrulelor și celorlalte structuri din care aceștia fac parte.

(2)   Datele consemnate stau la baza întocmirii analizelor tactice.

(3)    Modelul «Raportului cu activitățile desfășurate» se stabilește prin dispoziție a inspectorului general al Inspectoratului General al Poliției Române și se utilizează de toate structurile participante la menținerea ordinii publice”.

 

Art. 18 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 18 prevedea: Controlul dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice se efectua de către ofițerii desemnați din cadrul structurilor participante.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 18 prevede: „(1) Verificarea modului în care își desfășoară activitatea efectivele din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice se efectuează de către șeful structurii de poliție sau de către polițiști anume desemnați de acesta.(2) Verificarea poate fi desfășurată și în comun de către personalul prevăzut la alin. (1) și reprezentanți ai celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne participante”.

 

Art. 19 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 19 prevedea faptul că analiza eficienței activității de menținere a ordinii și siguranței publice desfășurate de către patrulele mixte se realiza zilnic de către poliție, iar un exemplar al sintezei se trimitea fiecărei structuri participante.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 19 prevede: „Șefii polițiilor municipale/orășenești/secțiilor de poliție analizează săptămânal eficiența activității desfășurate de către efectivele din dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice, concluziile fiind înaintate ierarhic pentru a fi avute în vedere în cadrul activităților prevăzute la art. 22 alin. (4)”.

 

Art. 21 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 21 prevedea faptul că șefii polițiilor de sector, municipale, orășenești, secțiilor și șefii structurilor pentru mediul rural coordonau toate activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice desfășurate în zona lor de competență.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 21 prevede: „Șefii polițiilor municipale/orășenești/secțiilor de poliție coordonează și controlează toate activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice desfășurate în zona lor de competență”.

 

Art. 22 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 22 alin. (1) prevedea faptul că în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice, Poliția Română cooperează cu Jandarmeria Română și Poliția de Frontieră Română, prin organizarea de ședințe tactice care vizează schimbul de date și informații de interes operativ, inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni comune, sarcini specifice menite  să conducă la menținerea ordinii și siguranței publice și asigurarea unui climat de siguranță civică corespunzător.

Art. 22 alin. (2) prevedea faptul că ședința tactică se convoacă de către șefii structurilor de poliție, în funcție de evoluția situației operative, stabilită prin consultarea S.N.R.I. și a analizelor tactice.

Potrivit art. 22 alin. (3), în cadrul ședințelor tactice se urmărește evaluarea situației operative, identificarea măsurilor de ordine și siguranță publică, a modului de acțiune și a disfuncționalităților apărute în operațiunile anterioare, în scopul optimizării angrenării resurselor umane și logistice în acțiunile viitoare.

Art. 22 alin. (4) prevedea: Cu această ocazie, se decide asupra activităților ce urmează a fi desfășurate, prin elaborarea planurilor de acțiune, în baza analizelor tactice, întocmite de structurile de analiză a informațiilor.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 22 prevede: „(1) Pentru realizarea activității integrate de menținere a ordinii și siguranței publice se constituie Grupul de coordonare și trasare a sarcinilor, denumit în continuare G.C.T.S.(2) G.C.T.S. are rol de organizare și decizie și este compus din:

a) șeful inspectoratului de poliție județean sau al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;

b) șeful inspectoratului de jandarmi județean sau al Direcției Generale de Jandarmi a Municipiului București și, după caz, șeful grupării mobile de jandarmi;

c) șeful serviciului teritorial al poliției de frontieră;

d) șeful serviciului de ordine publică din cadrul inspectoratului de poliție județean sau Direcției Generale de Poliție a Municipiului București;

e)   șeful secției regionale/serviciului poliției transporturi din cadrul Poliției Române, competentă teritorial;

f)   șeful structurii de analiză a informațiilor din cadrul Poliției Române, competentă teritorial.

(3) În măsura în care se impune, în cadrul G.C.T.S. pot fi convocați și șefii altor structuri sau subunități din cadrul Poliției Române, Jandarmeriei Române sau Poliției de Frontieră Române.

(4) Activitatea G.C.T.S. se desfășoară prin organizarea de ședințe tactice, la sediul unității de poliție, care vizează  evaluarea  situației operative, disfuncționalitățile apărute în  operațiunile anterioare, schimbul de date și informații de interes operativ, precum și inițierea, organizarea și desfășurarea de acțiuni/activități comune.

(5) G.C.T.S. stabilește și modalitatea concretă de cooperare și comunicare la nivelul municipiilor, orașelor, comunelor și sectoarelor municipiului București între structurile Poliției Române, Jandarmeriei Române și Poliției de Frontieră Române.

(6) Ședința tactică se convoacă săptămânal sau ori de câte ori se impune și este condusă nemijlocit de către șeful inspectoratului de poliție județean, respectiv al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București”.

 

Art. 23 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 23 alin. (1) prevedea faptul că la structurile de poliție, în cadrul ședințelor tactice, se constituie Grupul de coordonare și trasare a sarcinilor, denumit în continuare G.C.T.S.

Potrivit art. 23 alin. (2), G.C.T.S. avea rol de organizare și decizie și era constituit din reprezentanți ai structurilor prevăzute la art. 22 alin. (1), cu rol de decizie, și un analist din cadrul structurilor de analiză a informațiilor din raza de competență teritorială.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 23 se abrogă.

 

Art. 24 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 24 alin. (1) prevedea faptul că atunci când situația operativă o impune,

G.C.T.S. poate angrena, în condițiile legii, structuri de poliție aflate în subordinea autorităților

administrației publice locale, în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice, prin întocmirea de planuri comune de acțiune sau prin desfășurarea de acțiuni punctuale, în scopul adaptării permanente a misiunilor la situația operativă existentă.

Potrivit art. 24 alin. (2), în funcție de situația operativă, pe baza planurilor de acțiune, în activitățile de menținere a ordinii și siguranței publice pot fi angrenate alte persoane juridice, în limitele legii”.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 24 prevede: „(1) Atunci când situația operativă o impune, în activitatea de menținere a ordinii și siguranței publice pot fi angrenate, în condițiile  legii, structuri de poliție locală.(2) Integrarea efectivelor poliției locale în dispozitivul de menținere a ordinii și siguranței publice se face având în vedere prevederile Planului unic de ordine și siguranță publică și ale Planului de ordine și siguranță publică al poliției locale, în baza unor protocoale de cooperare încheiate între inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și autoritatea administrației publice locale.

(3) Protocoalele prevăzute la alin. (2) vor cuprinde detalii privind modul concret de realizare a activității de patrulare și de utilizare a resurselor logistice.

(4) Evaluarea eficienței activităților desfășurate de Poliția Română în comun cu poliția locală se realizează cel puțin trimestrial de către șefii polițiilor municipale/orășenești/secțiilor de poliție, concluziile fiind înaintate șefului inspectoratului de poliție județean/Direcției Generale de Poliție a Municipiului București”.

 

Art. 25 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 25 alin. (1) prevedea: Cu ocazia acțiunilor organizate în zone cu potențial criminogen ridicat, identificate în cadrul analizelor tactice, instruirea efectivelor angrenate se efectuează de către ofițerii desemnați de șefii structurilor de poliție și analiști, în baza produselor analitice puse la dispoziție de structurile de analiză a informațiilor.

Art. 25 alin. (2) dispunea faptul că acțiunile organizate în zone cu potențial criminogen ridicat, identificate pe raza a două sau mai multe județe, pot fi coordonate și de către Inspectoratul General al Poliției Române, denumit în continuare I.G.P.R.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 25 prevede: „Cu ocazia acțiunilor organizate în zone cu potențial criminogen ridicat, instruirea efectivelor angrenate se efectuează de către polițiștii desemnați de șefii structurilor de poliție, în baza produselor analitice puse la dispoziție de structurile de analiză a informațiilor competente teritorial”.

 

Art. 26 și 27 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 26 alin. (1) prevedea faptul că lunar sau ori de câte ori situația operativă o impune, la nivelul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București/inspectoratului de poliție județean se analizează activitățile desfășurate și rezultatele obținute, cu participarea conducerilor unităților prevăzute la art. 22 alin. (1).

Potrivit art. 26 alin. (2) dipsunea faptul că la această analiză, atunci când se consideră necesar, pot fi invitați prefectul, președintele consiliului județean, președintele autorității teritoriale de ordine publică, primarii și reprezentanți ai societății civile.

Art. 27 alin. (1) stabilea faptul că în termen de 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin,

I.G.P.R. va elabora metodologia de punere în aplicare a acestuia, prin care se stabilesc:

a) modul de organizare a dispozitivului de menținere a ordinii și siguranței publice;

b) modelul „Fișei intervenției la eveniment”, prevăzută la art. 16 alin. (2);

c) modelul raportului privind activitatea desfășurată, prevăzut la art. 17 alin. (1);

d) responsabilitățile, pe paliere decizionale, ale structurilor prevăzute la art. 22 alin. (1).

Potrivit art. 27 alin. (2), metodologia se avizează de adjunctul șefului Departamentului ordine și siguranță publică și se aprobă de secretarul de stat, șef al Departamentului ordine și siguranță publică.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 26 și 27 se abrogă.

 

Art. 28 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 28 prevedea faptul că responsabilitatea asigurării necesarului de efective și a modului de pregătire al acestora revine conducerilor fiecărei structuri implicate.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 28 prevede: „Responsabilitatea asigurării necesarului de efective, mijloace logistice și  a modului de pregătire a acestora revine conducerilor fiecărei structuri implicate”.

 

Art. 29-31 O.M.A.I. nr. 60/2010 (modificat prin O.M.A.I. nr. 26/2015)

Vechea reglementare

În vechea reglementare, art. 29 prevedea faptul că planurile unice de ordine și siguranță publică și planurile de cooperare elaborate în baza ordinelor ministrului administrației și internelor, în vigoare până la data prezentului ordin, precum și celelalte documente conexe se modifică și se completează corespunzător măsurilor stabilite prin prezentul ordin.

Art. 30 alin. (1) dispunea faptul că necesarul de resurse umane și logistice în vederea realizării prevederilor prezentului ordin se stabilește prin ordin al ministrului administrației și internelor.

Art. 30 alin. (2) prevedea faptul că aplicarea respectivului ordin se va realiza etapizat, în funcție de implementarea S.N.R.I. la fiecare unitate de poliție teritorială.

Art. 31 dispunea faptul că Direcția generală management operațional, Direcția generală control și audit intern și inspectoratele generale implicate verifică modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Noua reglementare

Potrivit noii reglementări, art. 29-31 se abrogă.

 

Alte prevederi ale O.M.A.I. nr. 26/2015

Potrivit art. II, măsurile de instituire a zonelor speciale de siguranță publică dispuse anterior intrării în vigoare a prezentului ordin încetează în cel mult 30 de zile de la data publicării respectivului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
orange Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.