Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
acte normative
 
ORDONANTA DE URGENTA nr. 104 din 27 iunie 2001 privind organizarea si functionarea Politiei de Frontiera Romane

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 29 iunie 2001

In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAP. 1 - Dispozitii generale

ART. 1

In intelesul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) zona de competenta - suprafata din teritoriul national constituita din zona de frontiera, suprafata aeroporturilor si a porturilor situate in interiorul tarii, deschise traficului international, Dunarea interioara si canalul Sulina situate in afara zonei de frontiera, apele maritime interioare si marea teritoriala, precum si zona contigua si zona economica exclusiva ale Romaniei, in care Politia de Frontiera Romana isi indeplineste atributiile prevazute de lege;
b) politist de frontiera - functionarul public cu statut special, inarmat, care poarta, de regula, uniforma si exercita atributiile stabilite prin lege in sarcina Politiei de Frontiera Romane.

ART. 2

Politia de Frontiera Romana face parte din Ministerul de Interne si este institutia specializata a statului care exercita atributiile ce ii revin cu privire la supravegherea si controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a faptelor specifice criminalitatii transfrontaliere savarsite in zona de competenta, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor si strainilor, asigurarea intereselor statului roman pe Dunarea interioara si canalul Sulina situate in afara zonei de frontiera, in zona contigua si in zona economica exclusiva, respectarea ordinii si linistii publice in zona de competenta, in conditiile legii.

ART. 3

(1) Activitatea Politiei de Frontiera Romane constituie serviciu public si se desfasoara in interesul persoanei, al comunitatii si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii.
(2) In toate actiunile pe care le desfasoara in zona de competenta personalul Politiei de Frontiera Romane are obligatia sa previna si sa combata starile de pericol la adresa Romaniei, determinate de migratia ilegala si criminalitatea transfrontaliera.

ART. 4

In indeplinirea atributiilor ce ii revin Politia de Frontiera Romana coopereaza cu celelalte institutii ale statului care au atributii privind asigurarea ordinii de drept si colaboreaza in acest sens cu cetatenii, in conditiile legii.

ART. 5

Politia de Frontiera Romana se organizeaza la nivelul judetelor care, potrivit organizarii administrative a teritoriului Romaniei, au ca limita frontiera de stat si litoralul Marii Negre. In judetele din interiorul tarii, in care functioneaza aeroporturi sau porturi deschise traficului international de persoane si marfuri, Politia de Frontiera Romana se organizeaza la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat. Pentru Dunarea interioara, deschisa navigatiei internationale, Politia de Frontiera Romana se organizeaza si la nivelul judetelor Braila si Ialomita.

CAP. 2 - Organizarea Politiei de Frontiera Romane

SECTIUNEA 1
Structura Politiei de Frontiera Romane

ART. 6

Politia de Frontiera Romana are urmatoarea structura organizatorica:
a) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;
b) directii teritoriale ale politiei de frontiera;
c) inspectoratele judetene ale politiei de frontiera;
d) sectoare ale politiei de frontiera;
e) grupuri de nave ale politiei de frontiera;
f) puncte ale politiei de frontiera;
g) institutii de invatamant pentru pregatirea si specializarea personalului;
h) alte unitati.

SECTIUNEA a 2-a
Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

ART. 7

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera este unitatea centrala a Politiei de Frontiera Romane, cu personalitate juridica si competenta teritoriala pentru intreaga zona de responsabilitate a politiei de frontiera, care exercita conducerea si raspunde de intreaga activitate a politiei de frontiera, desfasoara activitati de investigare si cercetare a infractiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migratiei ilegale si criminalitatii transfrontaliere comise in zona de competenta teritoriala a Politiei de Frontiera, precum si orice alte atributii date in competenta sa prin lege.

ART. 8

(1) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera este condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului de interne.
(2) Inspectorul general este ajutat de adjuncti, numiti la propunerea sa de catre ministrul de interne.

ART. 9

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera are in structura sa organizatorica directii, servicii si birouri, infiintate prin ordin al ministrului de interne.

ART. 10

(1) In cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera functioneaza Consiliul Consultativ Superior, constituit din inspectorul general, adjunctii acestuia, sefii directiilor teritoriale si din structura interna a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si sefii institutiilor de invatamant ale politiei de frontiera.
(2) Consiliul Consultativ Superior se intruneste o data pe trimestru sau ori de cate ori este nevoie, sub presedintia inspectorului general, analizeaza problemele importante ale activitatii Politiei de Frontiera Romane si adopta recomandari, cu votul majoritatii membrilor.
(3) Componenta, atributiile si functionarea Consiliului Consultativ Superior se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general.

ART. 11

In aplicarea legii inspectorul general emite dispozitii obligatorii pentru intregul personal din subordine, la elaborarea carora poate consulta Consiliul Consultativ Superior al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.

SECTIUNEA a 3-a
Structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Romana

ART. 12

(1) La nivel teritorial Politia de Frontiera Romana organizeaza directii teritoriale, inspectorate judetene, grupuri de nave si sectoare ale politiei de frontiera; in punctele de trecere a frontierei de stat se organizeaza si functioneaza puncte ale politiei de frontiera.
(2) Pentru frontiera cu fiecare stat vecin si la tarmul Marii Negre se organizeaza si functioneaza cate o directie teritoriala a politiei de frontiera.
(3) Pe langa fiecare directie teritoriala a politiei de frontiera functioneaza cate un consiliu consultativ, constituit din seful directiei, adjunctii acestuia si sefii inspectoratelor judetene. Componenta, atributiile si functionarea Consiliului Consultativ se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general al politiei de frontiera.
(4) In judetele care au ca limita frontiera de stat sau Dunarea interioara se organizeaza si functioneaza, ca unitati cu personalitate juridica, inspectorate judetene ale politiei de frontiera.
(5) La tarmul Marii Negre se organizeaza pe grupuri de nave si functioneaza componenta maritima a Politiei de Frontiera Romane, in cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta.
(6) In cadrul inspectoratelor judetene se organizeaza si functioneaza, la nivel teritorial, sectoare ale politiei de frontiera.
(7) Structurile teritoriale ale politiei de frontiera prevazute la alin. (2), (4), (5) si (6) sunt conduse de un sef, ajutat de adjuncti.
(8) Sefii directiilor teritoriale ale politiei de frontiera sunt numiti si eliberati din functie de catre ministrul de interne la propunerea inspectorului general. Adjunctii sefilor de directii sunt numiti si eliberati din functie de catre inspectorul general la propunerea sefilor de directii.
(9) Sefii inspectoratelor judetene, sefii grupurilor de nave, sefii de sectoare, precum si adjunctii acestora sunt numiti si eliberati din functie de inspectorul general la propunerea sefilor directiilor teritoriale ale politiei de frontiera.
(10) Sefii inspectoratelor judetene sunt numiti in functie cu avizul consultativ al prefectului.
(11) Sefii punctelor politiei de frontiera sunt numiti si eliberati din functie de catre inspectorul general la propunerea sefilor de directii sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare.

ART. 13

Directiile teritoriale ale politiei de frontiera si inspectoratele judetene se organizeaza intern, pe servicii, birouri si compartimente, dupa caz, prin ordin al ministrului de interne.

ART. 14

(1) Inspectoratele judetene au la nivel teritorial ca structuri de executie sectoare si grupuri de nave, dupa caz, care au competenta teritoriala limitata.
(2) Locul de dispunere si zona de competenta teritoriala ale sectorului si grupului de nave, dupa caz, se stabilesc prin dispozitie a inspectorului general.
(3) Sectorul si grupul de nave se organizeaza pe compartimente, ture si echipaje, conform specificului activitatilor, potrivit dispozitiei inspectorului general.

ART. 15

(1) In localitatile din interiorul tarii, in care functioneaza puncte de trecere aeroportuare sau portuare, se organizeaza si functioneaza puncte ale politiei de frontiera.
(2) Zona de competenta teritoriala a politiei de frontiera in punctele de trecere a frontierei este reprezentata de suprafata aeroportului sau portului, cu platformele, imobilele si instalatiile aferente.

ART. 16

(1) Pentru prevenirea si combaterea migratiei ilegale si a criminalitatii transfrontaliere, in structurile Politiei de Frontiera Romane pot fi infiintate si alte unitati.
(2) Numarul, competenta si structura organizatorica a acestor unitati se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
(3) Sefii unitatilor infiintate in conditiile alin. (1) si (2) sunt numiti si eliberati din functie potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

SECTIUNEA a 4-a
Regulamente de organizare si functionare

ART. 17

(1) Atributiile Inspectoratului General al Politiei de Frontiera si ale unitatilor teritoriale subordonate se stabilesc prin regulamente de organizare si functionare.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera se aproba de ministrul de interne, iar cele ale unitatilor teritoriale, de catre inspectorul general.

CAP. 3
Raporturile dintre Politia de Frontiera Romana si autoritatile administratiei publice

ART. 18

(1) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale, organele judiciare, celelalte organe si institutii centrale ale statului, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
(2) In plan teritorial structurile subordonate Inspectoratului General al Politiei de Frontiera coopereaza cu autoritatile administratiei publice locale, organele judiciare, celelalte organe si institutii ale statului, cu serviciile descentralizate ale ministerelor, precum si cu reprezentanti ai societatii civile.
(3) In vederea deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei, potrivit legii, consiliile judetene si consiliile locale ale municipiilor, oraselor sau comunelor solicitante vor consulta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, vor pune la dispozitie si vor asigura spatiile si conditiile tehnice edilitare necesare in vederea functionarii lor.

ART. 19

(1) Sefii unitatilor teritoriale ale politiei de frontiera prezinta informari anuale in fata consiliilor judetene, municipale, orasenesti sau comunale, dupa caz, referitoare la situatia operativa la frontiera de stat si la actiunile intreprinse.
(2) Sefii unitatilor prevazute la alin. (1) pot informa, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii localitatilor din zona de frontiera sau ai celor care au in raza teritoriala aeroporturi sau porturi deschise traficului international de persoane si marfuri, despre evolutia criminalitatii transfrontaliere si despre alte fenomene antisociale comise in zona de competenta.

ART. 20

Intre autoritatile administratiei publice locale si unitatile teritoriale ale politiei de frontiera se pot incheia protocoale anuale de cooperare in vederea prevenirii si combaterii faptelor antisociale.

CAP. 4
Atributii

SECTIUNEA 1
Atributiile Politiei de Frontiera Romane

ART. 21

In zona de competenta Politia de Frontiera Romana are urmatoarele atributii generale:
a) executa supravegherea si controlul la trecerea frontierei de stat a Romaniei, previne si combate migratia ilegala si criminalitatea transfrontaliera in zona de competenta, precum si orice alta incalcare a regimului juridic al frontierei de stat;
b) apara viata, integritatea corporala si libertatea persoanelor, proprietatea publica si privata, celelalte drepturi si interese legitime ale cetatenilor si comunitatii;
c) realizeaza controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat in punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea in si la iesirea din zonele libere, in punctele de mic trafic si treceri simplificate sau in alte locuri, dupa caz, potrivit legii;
d) asigura derularea fluenta, corecta si civilizata a traficului de calatori si marfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, impreuna cu celelalte autoritati care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;
e) asigura controlul trecerii peste frontiera de stat, in conditiile legii, a armelor, munitiilor, armelor de panoplie si de autoaparare, munitiilor aferente acestora, substantelor explozive si a dispozitivelor incarcate cu substante toxice ori radioactive;
f) supravegheaza, prin observare directa permanenta, spatiul aerian adiacent frontierei de stat si marii teritoriale;
g) asigura aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, conventiilor si protocoalelor cu privire la frontiera de stat si la controlul trecerii frontierei, incheiate de Romania cu statele vecine, cu alte state, cu organizatii internationale sau regionale;
h) asigura supravegherea si controlul semnelor de frontiera;
i) organizeaza si realizeaza cooperarea, in domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunitati de state, conform intelegerilor bi- sau multilaterale la care Romania este parte;
j) organizeaza actiuni pentru descoperirea si identificarea persoanelor care au incalcat sau despre care se detin date ca intentioneaza sa incalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum si alte prevederi legale stabilite in competenta; desfasoara activitati pentru constatarea faptelor penale si efectueaza cercetari in legatura cu acestea, conform legii;
k) culege, stocheaza, prelucreaza, valorifica si face schimb de date si informatii, in conditiile stabilite de lege pentru Politia Romana, in scopul exercitarii atributiilor legale, cu autoritatile publice interesate, pe baza de protocol, si cu organisme similare din alte state, pe baza intelegerilor la care Romania este parte;
l) constata contraventiile si aplica sanctiunile contraventionale, potrivit legii;
m) coordoneaza activitatile personalului celorlalte institutii sau ale agentilor economici care, potrivit legii, isi desfasoara activitatea in punctul de trecere a frontierei de stat, in legatura cu trecerea frontierei de stat, si urmareste respectarea legii de catre intregul personal din punctul de trecere;
n) introduce date si exploateaza datele introduse in Sistemul de informare national privind circulatia persoanelor si bunurilor prin frontiera (SIF), in scopurile si in conditiile prevazute de lege;
o) asigura mentinerea ordinii si linistii publice in punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autoritati ale statului participa la astfel de actiuni in localitatile din zona de frontiera;
p) participa, impreuna cu alte formatiuni ale Ministerului de Interne, in colaborare cu trupe ale Ministerului Apararii Nationale, cu unitati de protectie civila si cu alte autoritati prevazute de lege, la activitatile de salvare si evacuare a persoanelor si bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale si catastrofe, precum si de limitare si inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
r) participa, impreuna cu autoritatile teritoriale pentru protectia mediului si cu organele de frontiera ale statelor vecine, dupa caz, la luarea masurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice si a producerii daunelor, precum si, in caz de accidente care afecteaza factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;
s) exercita orice alte atributii stabilite prin lege.

ART. 22

In zona de competenta pe apa Politia de Frontiera Romana are si urmatoarele atributii specifice:
a) supravegheaza si asigura respectarea drepturilor statului roman in apele din zona de competenta;
b) previne si combate pirateria, actiunile teroriste si faptele circumscrise crimei organizate in apele aflate sub jurisdictia statului roman;
c) executa, direct sau impreuna cu autoritatea vamala, controlul navelor si ambarcatiunilor despre care se detin date si informatii ca desfasoara activitati ilegale in zona de competenta ori sunt surprinse desfasurand asemenea activitati;
d) executa controlul navelor si al ambarcatiunilor impreuna cu unitatile teritoriale pentru protectia mediului in caz de evacuare a apelor uzate in emisar sau in caz de producere a unei poluari accidentale;
e) participa la supravegherea, controlul si asigurarea protectiei si conservarii fondului cinegetic si piscicol natural, prin prevenirea si combaterea vanatului si pescuitului ilegal, precum si a exploatarii ilegale a altor resurse biologice si nebiologice din apele aflate in zona de competenta;
f) cauta navele aflate in pericol in apele din zona de competenta si in marea libera si participa la salvarea echipajelor acestora in caz de necesitate, iar la solicitare desfasoara actiuni de salvare a navelor si a incarcaturii lor, conform dreptului maritim international;
g) executa supravegherea si participa la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea si siguranta navigatiei in apele din zona de competenta si in porturi, in colaborare cu organele zonale ale capitaniilor de port;
h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unitatilor de nave ale Ministerului Apararii Nationale, accesul navelor straine in anumite zone, sectoare sau raioane ale marii teritoriale si cailor navigabile fluviale aflate sub jurisdictia statului roman, prin suspendarea temporara a dreptului de trecere inofensiva, conform legii;
i) asigura protectia si participa la apararea obiectivelor de importanta deosebita aflate in apele din zona de competenta, in colaborare cu unitatile de nave ale Ministerului Apararii Nationale, cu alte forte, in conformitate cu planurile aprobate din timp.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind efectuarea cercetarii penale de catre politistii de frontiera

ART. 23

(1) Prin dispozitie a inspectorului general al politiei de frontiera sunt desemnati politistii de frontiera care efectueaza cercetarea penala, potrivit legii.
(2) In indeplinirea activitatilor specifice politistul de frontiera are competenta teritoriala corespunzatoare unitatii politiei de frontiera din care face parte.
(3) In caz de continuare a unei masuri sau activitati specifice politistul de frontiera poate actiona si in zona de competenta teritoriala a altor unitati ale politiei de frontiera, comunicand despre aceasta unitatii competente.
(4) In caz de detasare sau de misiune ordonata in zona de competenta a unei alte structuri a Politiei de Frontiera Romane, politistul de frontiera are competenta teritoriala stabilita pentru acea unitate.
(5) In indeplinirea atributiilor generale politistul din Inspectoratul General al Politiei de Frontiera are competenta teritoriala generala.

ART. 24

(1) In punctele de trecere a frontierei de stat, in apele de frontiera, pe Dunarea interioara, canalul Sulina si bratul Tulcea, in apele maritime interioare, marea teritoriala, in zona contigua si in zona economica exclusiva organele de cercetare ale politiei de frontiera efectueaza cercetarea penala pentru orice infractiune care nu este data in mod obligatoriu in competenta altor organe de cercetare.
(2) Competenta politistului de frontiera prevazuta la alin. (1) este asigurata si in situatiile de extindere a cercetarilor de pe apa la cele de pe uscat. In aceste situatii politistul de frontiera colaboreaza cu organele competente, potrivit legii.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru constatarea infractiunilor de frontiera si a infractiunilor din domeniul criminalitatii transfrontaliere si efectuarea cercetarilor in legatura cu acestea politistii de frontiera pot depasi zona de competenta, actionand, impreuna cu organele specializate ale politiei, pe intregul teritoriu al tarii.

SECTIUNEA a 3-a
Cooperarea

ART. 25

(1) Cooperarea dintre Politia de Frontiera Romana si celelalte structuri ale Ministerului de Interne pentru securizarea frontierei de stat si combaterea criminalitatii transfrontaliere se realizeaza pe baza ordinului ministrului de interne.
(2) In cazul unor actiuni comune, maritime sau fluviale, ale navelor Politiei de Frontiera Romane cu cele ale Marinei Militare din Ministerul Apararii Nationale, acestea din urma vor avea la bord un ofiter de la politia de frontiera si vor arbora pavilionul distinctiv al Politiei de Frontiera Romane. In aceste situatii navei Marinei Militare i se confera autoritatea si drepturile Politiei de Frontiera Romane.
(3) Capitaniile de port vor informa structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Romane numai in cazul in care navele nu indeplinesc conditiile legale de iesire/intrare din/in porturile in care acestea isi desfasoara activitatea.

ART. 26

Politia de Frontiera Romana coopereaza cu institutii similare din alte state si cu organisme internationale de politie in baza intelegerilor la care Romania este parte.

CAP. 5
Drepturi si obligatii

SECTIUNEA 1
Drepturile politistului de frontiera

ART. 27

In exercitarea atributiilor ce ii revin in zona de competenta politistul de frontiera este investit cu exercitiul autoritatii publice si are urmatoarele drepturi:
a) sa legitimeze si sa stabileasca identitatea persoanelor care incalca dispozitiile legale privind frontiera de stat ori a caror prezenta in zona de frontiera este suspecta si sa ia masurile legale ce se impun;
b) sa conduca la sediul politiei de frontiera pe cei care prin actiunile lor pericliteaza viata persoanelor, ordinea publica sau alte valori ale statului de drept, persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale la frontiera de stat, persoanele a caror identitate nu a putut fi stabilita, precum si urmaritii general si international; sa verifice situatia acestora si sa ia, dupa caz, masurile legale in cel mult 24 de ore, cu respectarea dreptului la aparare;
c) sa cerceteze suprafetele de teren, caile de comunicatii si constructiile izolate, sa intre, pentru indeplinirea atributiilor, in incinta agentilor economici si a institutiilor publice, indiferent de detinator sau de proprietar, la bordul navelor si aeronavelor romane sau straine, cu respectarea dispozitiilor legale; accesul in institutiile care desfasoara activitati in legatura cu siguranta nationala se face cu aprobarea sefilor institutiilor respective;
d) sa invite la sediul politiei de frontiera persoanele a caror prezenta este necesara pentru indeplinirea atributiilor politiei de frontiera, prin aducerea la cunostinta acestora, in scris, a scopului si motivului invitatiei;
e) sa efectueze controlul persoanelor si al bagajelor, precum si al autovehiculelor, mijloacelor de transport feroviare, navelor sau aeronavelor, atunci cand exista indicii temeinice ca savarsirea unei infractiuni la regimul frontierei de stat este iminenta si ca persoana sau bunurile cautate se afla in zona controlata;
f) sa foloseasca orice mijloc de transport si de telecomunicatie, indiferent de proprietar sau de detinator, cu exceptia celor apartinand Corpului diplomatic sau consular, pentru luarea unor masuri legale ce nu sufera amanare si care nu pot fi aduse la indeplinire altfel; cheltuielile ocazionate de folosirea acestor mijloace vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, si vor fi suportate din fondurile Politiei de Frontiera Romane, urmand sa fie recuperate, potrivit legii, de la persoanele care au determinat interventia;
g) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport in comun, mijloacele de transport feroviare si navale, in timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza legitimatiei de serviciu;
h) sa poarte asupra sa armamentul si munitia necesara si sa foloseasca pentru indeplinirea misiunilor autovehicule, nave, ambarcatiuni, elicoptere si alte mijloace de transport cu sau fara insemnele distinctive ale Politiei de Frontiera Romane; in functie de situatie politistul de frontiera poate folosi girofarurile din dotarea mijloacelor de transport;
i) sa utilizeze, in raport cu natura si cu gradul de impotrivire a persoanei care a savarsit o fapta ilegala, forta fizica si mijloacele specifice din dotare, inclusiv cainii de serviciu; folosirea acestora se va face cu respectarea stricta a legii;
j) sa foloseasca banca de date a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera;
k) sa interzica accesul sau sa inlature persoanele care au intrat in perimetrul punctului de trecere a frontierei de stat ori se afla in apropierea acestuia si care prin prezenta lor sau prin activitatile desfasurate impiedica, sub orice forma, derularea normala a traficului de frontiera;
l) sa efectueze controale si sa participe la razii, independent sau in colaborare cu organele locale ale politiei, cand exista indicii cu privire la savarsirea de infractiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din aceste infractiuni;
m) sa stabileasca, impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, masuri de limitare temporara a circulatiei persoanelor si mijloacelor de transport in apropierea frontierei de stat, in raioanele in care se desfasoara sau urmeaza sa se desfasoare actiuni specifice; aceste limitari vor fi aduse la cunostinta cetatenilor prin grija prefectilor si primarilor;
n) sa solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea si conducerea la sediile politiei de frontiera a persoanelor care au savarsit fapte ilegale ori a caror identitate nu a putut fi stabilita, pentru luarea masurilor ce se impun, potrivit legii;
o) sa opreasca, sa controleze, sa retina, sa conduca si sa cerceteze in porturile Romaniei navele, ambarcatiunile si persoanele care au incalcat regimul juridic al frontierei de stat si al marii teritoriale sau drepturile Romaniei in zona contigua ori in zona economica exclusiva;
p) sa actioneze pentru oprirea si controlul oricarei nave suspecte, la solicitarea organelor abilitate sau din proprie initiativa, in situatia in care se detin informatii referitoare la implicarea acesteia in activitati ilegale in apele aflate in zona de competenta, informand de indata celelalte institutii cu competente in domeniu; intreaga raspundere privind consecintele ce decurg din oprirea nejustificata a navei revine solicitantului;
r) sa foloseasca armamentul de la bordul navelor proprii impotriva navelor si ambarcatiunilor care au incalcat legislatia romana, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;
s) sa exercite orice alte drepturi si sa indeplineasca orice alte indatoriri prevazute de lege.

SECTIUNEA a 2-a
Obligatiile politistului de frontiera

ART. 28

(1) Politistul de frontiera este obligat, in domeniul sau de activitate, sa ia masurile necesare de inlaturare a pericolelor care ameninta ordinea publica sau siguranta persoanelor, in toate situatiile in care ia cunostinta direct ori cand este sesizat despre acestea.
(2) Cand ia cunostinta de existenta unei infractiuni flagrante politistul de frontiera este obligat sa intervina si in afara orelor de program, a atributiilor de serviciu si a competentei sale, pentru incheierea actelor prevazute in Codul de procedura penala.
(3) Cand situatia impune sa actioneze in afara competentei sale politistul de frontiera procedeaza ca si acea autoritate in a carei competenta intra solutionarea cauzei. Despre actiunea sa politistul de frontiera informeaza de indata autoritatea competenta. Daca autoritatea competenta nu poate sa intervina in timp util, politistul de frontiera indeplineste toate actele si faptele prevazute de lege in competenta acelei autoritati. Actiunea acestuia inceteaza in momentul in care intervine autoritatea competenta.

ART. 29

Activitatile prevazute la art. 27 lit. c), e), l),
o) si p) nu au caracterul unei perchezitii prevazute in Codul de procedura penala.

ART. 30

(1) In exercitarea atributiilor de serviciu politistul de frontiera este obligat in prealabil sa isi decline calitatea si sa prezinte insigna de politist si legitimatia de serviciu, cu exceptia situatiilor in care rezultatul actiunii este periclitat.
(2) La intrarea in actiune sau la inceputul interventiei ce nu sufera amanare politistul de frontiera este obligat sa se prezinte, iar dupa incheierea oricarei actiuni sau interventii sa se legitimeze si sa declare functia si unitatea de politie de frontiera din care face parte.

ART. 31

(1) Pentru impiedicarea si neutralizarea actiunilor agresive ale persoanelor descoperite ca au savarsit infractiuni sau contraventii la regimul frontierei de stat ori ca au tulburat ordinea si linistea publica in zona de competenta, actiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale, politistii de frontiera pot folosi scuturi de protectie, casti cu vizor, bastoane de cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, catuse, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene, arme cu glont de cauciuc, caini de serviciu, precum si alte mijloace de imobilizare care nu pun in pericol viata persoanei si nu ii produc acesteia vatamari corporale grave.
(2) Mijloacele prevazute la alin. (1) pot fi folosite impotriva persoanelor care:
a) intreprind actiuni care pun in pericol integritatea corporala, sanatatea si bunurile altor persoane;
b) pun in pericol activitatile ce se desfasoara in punctul de trecere a frontierei de stat;
c) ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autoritatii publice.
(3) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) impotriva participantilor la actiunile agresive se va face in mod gradual, dupa atentionarea prealabila asupra uzului unor asemenea mijloace si dupa lasarea timpului necesar pentru incetarea actiunilor si parasirea zonei, dupa caz.
(4) Folosirea mijloacelor prevazute la alin. (1) nu trebuie sa depaseasca nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea actiunilor agresive.

SECTIUNEA a 3-a
Folosirea armamentului

ART. 32

(1) In caz de necesitate si atunci cand folosirea altor mijloace de impiedicare sau constrangere nu este posibila, politistul de frontiera poate folosi forta armelor albe sau a armelor de foc, in conditiile si in situatiile prevazute de Legea privind regimul armelor de foc si al munitiilor si de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Uzul armamentului din dotare, in conditiile si in situatiile prevazute de lege, pentru indeplinirea atributiilor de serviciu este considerat legitim.

ART. 33

Pentru oprirea sau retinerea navelor ori a ambarcatiunilor care au incalcat legislatia Romaniei in apele din zona de competenta, precum si a celor care incearca sa fuga de sub escorta, navele si ambarcatiunile Politiei de Frontiera Romane pot folosi armamentul de bord sau individual din dotare, in urmatoarele situatii:
a) pentru somarea de oprire si retinere a navelor si ambarcatiunilor;
b) direct, fara somatie, impotriva navelor si ambarcatiunilor in anumite situatii prevazute de lege.

ART. 34

Executarea focului cu armamentul de bord, cu somatie, se efectueaza astfel:
a) dupa ce au fost epuizate somatiile legale transmise prin toate mijloacele de comunicare radio, optico-vizuale si acustice, iar nava sau ambarcatiunea urmarita continua sa le ignore, comandantul navei Politiei de Frontiera Romane procedeaza la executarea focului de avertisment in conditiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta;
b) in cazul in care, dupa executarea somatiei legale si a focului de avertisment, nava in cauza nu se supune, se va folosi armamentul de bord dupa ce in prealabil a fost avertizat echipajul acesteia sa se deplaseze spre partea din fata a navei, prin somatia: "Parasiti pupa, vom deschide foc in plin!" Dupa ce s-a convins ca avertismentul a fost inteles nava Politiei de Frontiera Romane va deschide foc in plin de la mica distanta asupra partii din spate a navei urmarite, cautandu-se pe cat posibil lovirea aparatului propulsor. Intreaga raspundere pentru nesupunerea la somatie si pentru consecintele ce decurg din ignorarea avertismentelor navei Politiei de Frontiera Romane revine comandantului navei urmarite sau inlocuitorului legal al acestuia.

ART. 35

Navele Politiei de Frontiera Romane pot executa foc cu armamentul de bord, fara somatie, in urmatoarele situatii:
a) impotriva navelor straine care ataca nave romanesti;
b) impotriva navelor urmarite care riposteaza cu foc de arma sau manevreaza astfel incat securitatea navei Politiei de Frontiera Romane este pusa in pericol;
c) impotriva submarinelor sau altor vehicule submersibile straine care navigheaza in marea teritoriala in imersiune sau la cota periscopica;
d) impotriva navelor straine care ataca alte nave in apele nationale navigabile;
e) impotriva navelor straine care desfasoara actiuni ce pun in pericol securitatea insulelor artificiale, a conductelor si cablurilor submarine, a instalatiilor portuare, a localitatilor si obiectivelor economice de pe litoral si a celor situate pe malurile apelor de frontiera;
f) impotriva grupurilor de oameni sau nave inarmate care patrund in apele din zona de competenta a Romaniei si riposteaza sau incearca sa riposteze cu arme de foc.

ART. 36

(1) Navele Politiei de Frontiera Romane executa focul de avertisment si focul in plin, astfel incat sa evite incalcarea prin foc de arma a teritoriului statului vecin.
(2) Dupa executarea focului in plin sau in caz de abordaj comandantul navei Politiei de Frontiera Romane se va conforma intocmai reglementarilor internationale privind salvarea vietii omenesti pe mare sau pe fluviu.

ART. 37

In cazul ambarcatiunilor sau al altor mijloace plutitoare de dimensiuni reduse executarea focului cu sau fara somatie va fi efectuata cu respectarea reglementarilor privind regimul armelor de foc si al munitiilor si a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.

ART. 38

Fiecare situatie in care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta in mod ierarhic. Daca in urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane ori avarierea grava a unei nave sau aeronave, fapta se comunica de indata procurorului competent.

CAP. 6
Personalul Politiei de Frontiera Romane

ART. 39

(1) Personalul Politiei de Frontiera Romane se compune din politisti de frontiera, alti functionari publici si personal contractual.
(2) Politia de Frontiera Romana isi asigura personalul necesar dintre absolventii institutiilor de invatamant ale Ministerului de Interne si personal selectionat si transferat de la alte institutii.
(3) Politistilor de frontiera le sunt aplicabile prevederile Legii privind statutul politistului.
(4) Functionarilor publici le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici si alte reglementari specifice.
(5) Personalul contractual este supus dispozitiilor Codului muncii si celorlalte norme legale referitoare la drepturile si indatoririle acestuia, in masura in care prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel.

CAP. 7
Asigurarea logistica, materiala si financiara

ART. 40

(1) Politia de Frontiera Romana poate detine in folosinta imobile, armament, munitie, echipamente si aparatura tehnica specifica, necesare in vederea indeplinirii atributiilor prevazute de lege.
(2) Politia de Frontiera Romana poate sa inchirieze, in conditiile legii, imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate in administrarea sa si in proprietatea publica a statului, prin licitatie publica, potrivit legii.
(3) Politia de Frontiera Romana va retine o cota de 50% din chiria prevazuta in contractele de inchiriere, diferenta urmand sa fie varsata la bugetul de stat.
(4) Sumele retinute se constituie in venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si vor fi utilizate pentru intretinerea, repararea si modernizarea imobilelor aflate in administrarea Politiei de Frontiera Romane. Sumele ramase necheltuite la sfarsitul fiecarui an se reporteaza in anul urmator, avand aceeasi destinatie.
(5) Unitatile Politiei de Frontiera Romane utilizeaza un parc propriu de nave, ambarcatiuni, elicoptere, autovehicule, animale de serviciu si alte mijloace necesare pentru indeplinirea atributiilor prevazute de lege.
(6) Pe langa unitatile Politiei de Frontiera Romane se pot constitui sectii sau asociatii sportive, gospodarii-anexe, precum si cabinete medicale care sa asigure asistenta medicala la locul permanent de munca.
(7) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si unitatile subordonate pot detine in folosinta baze de tratament si unitati de cazare a personalului si a membrilor de familie ai acestuia pe timpul cat se afla in misiune, concedii de odihna sau tratament medical.

ART. 41

Inspectoratul General al Politiei de Frontiera si unitatile subordonate au in folosinta locuinte de serviciu, de interventie si sociale ce pot fi repartizate personalului propriu si familiilor acestuia.

ART. 42

(1) Dotarea Politiei de Frontiera Romane se realizeaza de Ministerul de Interne in functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat si din alte surse, potrivit legii.
(2) Dotarea Politiei de Frontiera Romane se realizeaza din productie interna si din import.

CAP. 8
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 43

(1) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera editeaza revista "Frontiera", publicatie ilustrata de analiza, cultura, opinie si informare privind paza si controlul trecerii frontierei de stat a Romaniei.
(2) Cheltuielile de finantare a publicatiei prevazute la alin. (1) se realizeaza din venituri extrabugetare si din credite acordate de la bugetul de stat. O parte din veniturile revistei se pot obtine din publicitate.

ART. 44

(1) Politia de Frontiera Romana poate asigura, la cererea agentilor economici interesati, paza transportului pe apa al unor valori importante, precum si a transportului armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substantelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase.
(2) Unitatile care beneficiaza de paza asigurata potrivit prevederilor alin. (1) incheie contracte de prestari de servicii cu structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Romane, la nivelul structurii care are organ financiar propriu.
(3) Serviciul de asigurare a pazei transporturilor pe apa se efectueaza contra cost, conform tarifelor legale. Veniturile realizate din paza executata de Politia de Frontiera Romana se retin integral de catre aceasta ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale si de capital. Sumele ramase necheltuite la sfarsitul fiecarui an se reporteaza in anul urmator, avand aceeasi destinatie.

ART. 45

In fiecare an la data de 24 iulie se sarbatoreste Ziua Politiei de Frontiera Romane.

ART. 46

Tinuta, insemnele, forma si continutul insignei si ale documentelor de legitimare ale politistilor de frontiera se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

ART. 47

Structura unitatilor Politiei de Frontiera Romane si posturile de personal pentru fiecare unitate se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, in raport cu efectivele aprobate prin hotarare a Guvernului.

ART. 48

In termen de 2 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta posturile de militari in termen si militari angajati cu contract din structurile Politiei de Frontiera Romane se inlocuiesc cu posturi de politisti de frontiera.

ART. 49

Personalul Politiei de Frontiera Romane care isi desfasoara activitatea in legatura cu paza si controlul trecerii frontierei de stat beneficiaza de o indemnizatie de frontiera de pana la 20% din salariul de baza.

ART. 50

Personalul Politiei de Frontiera Romane, ambarcat pe nave sau aeronave destinate indeplinirii unor misiuni de paza si control al trecerii frontierei de stat, precum si personalul imbarcat in scopul indeplinirii acestor misiuni beneficiaza de sporurile prevazute de lege pentru personalul navigant.

ART. 51

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice alte dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministru de interne,
Nicolae Berechet,
secretar de stat

Ministrul finantelor publice,
Mihai Nicolae Tanasescu

 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.