Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
acte normative
 
ORDIN nr. 577 din 8 august 2008 privind programul de lucru al politistilor, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 22 august 2008

Avand in vedere prevederile art. 39 si 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 353/2003 , cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008 ,

Ministrul internelor si reformei administrative emite urmatorul ordin:

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1

In sensul prezentului ordin, prin program de lucru se intelege perioada in care politistul isi desfasoara activitatea si indeplineste sarcinile si atributiile de serviciu potrivit prevederilor fisei postului.

ART. 2

(1) Durata programului de lucru al politistului este, de regula, 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, cu un repaus saptamanal de 2 zile, de regula sambata si duminica.
(2) Acordarea zilelor de odihna saptamanala ce se cuvin politistului, in zile consecutive, poate fi amanata, in mod exceptional, numai daca interesele serviciului o impun, cel mult de doua ori intr-o luna, fara a depasi 30 de zile de la data la care persoana a fost la program.
(3) Durata maxima legala a programului de lucru nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata programului de lucru poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pentru o perioada de referinta de 3 luni calendaristice, sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

ART. 3

(1) Programul de lucru se organizeaza in zilele lucratoare, in intervalul orar 08,00-16,00.
(2) In unitatile in care programul de lucru nu poate fi desfasurat in intervalul de timp prevazut la alin. (1), acesta este organizat, prin dispozitia sefilor structurilor respective, cu consultarea Corpului National al Politistilor si a altor asociatii profesionale legal constituite, precum si a sindicatelor reprezentative, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
(3) Prin exceptie, pentru desfasurarea unor activitati temporare cu caracter specific, sefii de unitati pot organiza, fara consultarea asociatiilor cu caracter profesional si a organizatiilor sindicale reprezentative, programul de lucru in alt interval orar, cu obligatia de a asigura timpul liber corespunzator.
(4) Programul de lucru al compartimentelor care desfasoara activitati cu publicul se stabileste de catre seful unitatii, in raport cu amploarea activitatii, asigurandu-se personalului respectarea programului de lucru legal si repartizarea corespunzatoare a volumului de munca.

ART. 4

(1) In situatii de catastrofe, calamitati, tulburari de amploare ale ordinii si sigurantei publice ori alte asemenea evenimente, la instituirea starii de urgenta sau a starii de asediu, la declararea mobilizarii si la razboi, la alarmarea unitatii, politistul este obligat sa se prezinte de indata la unitatea din care face parte.
(2) In cazul producerii vreuneia dintre situatiile prevazute la alin. (1), politistul care se afla intr-o alta localitate se prezinta in cel mai scurt timp la cea mai apropiata unitate a Ministerului Internelor si Reformei Administrative si ia legatura cu unitatea din care face parte.

ART. 5

(1) Pentru politistii incadrati, conform statelor de organizare si fiselor posturilor, pe functii care impun o specializare profesionala pentru care legislatia in vigoare prevede un timp de lucru mai mic de 8 ore pe zi, programul de lucru va fi adaptat corespunzator.
(2) Seful unitatii poate dispune reducerea programului de lucru in caz de conditii climaterice extreme, intemperii si in alte conditii prevazute de lege, fara recuperarea orelor ce constituie diminuarea programului de lucru.

ART. 6

Programul de lucru pentru politistul detasat in afara Ministerului Internelor si Reformei Administrative se stabileste de catre seful unitatii unde acesta este detasat.

ART. 7

(1) Politistul delegat isi desfasoara activitatea conform programului normal de lucru al unitatii la care este delegat.
(2) Pe timpul delegarii nu se pot plati ore suplimentare.

ART. 8

(1) Prin modul de proiectare a fiselor posturilor si prin organizarea activitatii, sefii unitatilor asigura incarcarea echilibrata cu sarcini a politistilor, potrivit fiecarei categorii profesionale, utilizarea completa de catre acestia a timpului de munca si indeplinirea indatoririlor curente in timpul programului normal de lucru.
(2) In situatii neprevazute, care impun desfasurarea de activitati peste durata normala a programului de lucru, seful unitatii dispune in scris, cu justificarea temeinica a hotararii sale, efectuarea de ore suplimentare.
(3) Sarcinile care presupun desfasurarea de activitati dupa incheierea programului normal de lucru si cele care necesita chemarea politistilor la serviciu, de la domiciliu, din timpul liber al acestora, se indeplinesc in conditiile alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (2).

ART. 9

La evaluarea capacitatii manageriale a sefului unitatii, conducerea ierarhica, potrivit competentelor, va avea in vedere si utilizarea eficienta a personalului avut la dispozitie.

ART. 10

Orele de serviciu prestate de politist peste durata prevazuta la art. 2 alin. (1) se considera ore suplimentare si se platesc sau se compenseaza cu timp liber corespunzator, conform dispozitiilor legale privind salarizarea politistilor.

ART. 11

Politistul care din motive intemeiate intarzie sau absenteaza de la serviciu este obligat sa anunte imediat seful nemijlocit.

ART. 12

Politistul poate parasi locul de munca in timpul programului numai in situatii temeinic justificate, cu acordul sefului nemijlocit, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

ART. 13

(1) Situatia prezentei la programul de lucru se intocmeste de catre compartimentul cabinet, secretariat (similar) sau de catre seful ierarhic/persoana desemnata si se transmite in timp util la structura financiar-contabila de care apartine unitatea.
(2) Situatia prevazuta la alin. (1) se aproba de seful unitatii, singurul in masura sa opereze modificari ulterioare, pentru situatii legal justificate.
(3) Situatia privind orele suplimentare prestate de politisti peste programul normal de lucru se tine de catre seful nemijlocit, potrivit tabelului prezentat in anexa nr. 1. Situatia centralizatoare, la nivelul unitatii, cu politistii care au desfasurat ore suplimentare se face potrivit modelului prezentat in anexa nr. 2.
(4) Inscrierea de date neconforme cu realitatea referitoare la prezenta la programul de lucru se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.

CAP. II
Dispozitii specifice

ART. 14

(1) Caracterul permanent si obligatoriu al serviciului politienesc obliga politistul ca pentru indeplinirea atributiilor de serviciu sa se prezinte la programul de lucru stabilit, precum si in afara acestuia, in situatii temeinic justificate.
(2) Programul de lucru este stabilit astfel incat sa se asigure continuitatea serviciului politienesc si refacerea capacitatii de munca, in conditiile prevazute de lege.
(3) Intre doua zile de munca, timpul de repaus acordat politistului nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

ART. 15

(1) Pentru politistii care desfasoara activitatea in schimburi, precum si pentru cei care desfasoara activitati operative se asigura in cursul unei luni cel putin un repaus saptamanal, sambata si duminica, in zile consecutive.
(2) Politistii aflati in timpul liber, dupa efectuarea serviciului, nu participa la executarea sedintelor de tragere cu armamentul din dotare, la activitatile de pregatire fizica, la analize profesionale sau orice alte activitati care nu sunt impuse de o stare exceptionala sau de necesitate. Participarea politistului la astfel de activitati din timpul liber se face prin compensarea in mod corespunzator cu timp liber sau plata orelor suplimentare.
(3) Munca suplimentara si munca de noapte sunt prestate de catre politisti in limitele si cu drepturile compensatorii prevazute de lege.

ART. 16

Orele efectuate in scopul asigurarii serviciului de permanenta se compenseaza prin acordarea de timp liber corespunzator, in zilele imediat urmatoare, iar cand nu este posibil, seful unitatii, pe baza unei planificari, acorda zilele de recuperare in urmatoarele 60 de zile lucratoare.
ART. 17
(1) Pe timpul executarii unor misiuni si actiuni punctuale, specifice serviciului politienesc, programul de lucru se stabileste de catre seful unitatii.
(2) In cazul structurilor operative, in functie de specificul misiunilor sau de situatia operativa existenta, se va asigura prezenta la serviciu a cel putin 1/3 din politisti, inclusiv in zilele nelucratoare.
(3) Cand misiunile/actiunile se desfasoara neintrerupt mai multe zile, politistilor li se asigura o zi de odihna pentru fiecare 3 zile efectuate, la care se adauga numarul zilelor de odihna legale cuprinse in perioada respectiva.
(4) In cazul in care activitatea nu poate fi intrerupta in zilele de sambata si duminica, zilele de repaus saptamanal vor fi acordate in alte zile ale saptamanii sau, prin planificare, vor fi cumulate pe o perioada mai mare, cu respectarea principiului continuitatii serviciului politienesc.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) nu se aplica actiunilor si misiunilor desfasurate in afara teritoriului national.

ART. 18

In unitatile de invatamant ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care asigura pregatire politieneasca, programul de lucru va fi organizat in functie de activitatile didactice specifice, cu consultarea Corpului National al Politistilor si a altor asociatii profesionale legal constituite, precum si a sindicatelor reprezentative, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

CAP. III
Dispozitii finale

ART. 19

Programul de lucru al politistilor se precizeaza in fisa postului, in conditiile stabilite de normele interne ce reglementeaza activitatea de management al resurselor umane in unitatile Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

ART. 20

Nerespectarea prevederilor prezentului ordin privind programul de lucru, formele de organizare a acestuia si acordarea repausului saptamanal atrage dupa sine sanctiunile prevazute de actele normative in vigoare.

ART. 21

Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.

ART. 22

Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David

Bucuresti, 8 august 2008.
Nr. 577

 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.